Przykłady rozwiązań
http://www.biopax.com.pl/technologia_index.htm